Tryout
3D-Sculpturen
Garageband
3D-Stereo-Fototechniek
Audio-Techniek
BBCBasic
Web-design
Line-Box-drawings
PC-Applicaties
Files2Index
Mouseover
MakeHtml


PC-Applicaties:


TxtToHtml

Het programma TxtToHtml.exe zet een textfile in een aantal Html-files om, waarmee op eenvoudige wijze een Website gemaakt kan worden, zie Web-design.


ColorIni

Het programma ColorIni.exe is een Windows Initialisatie programma, waarmee de ini-file voor het programma TxtToHtml op eenvoudige wijze gemaakt kan worden. In de ini-file staan de kleuren die in de website gebruikt worden, index-lijst, kop boven elk blad, navigatie ed. zie Web-design.


Files2Index

Het programma Files2Index.exe maakt een html indexlijst van files uit map en is een hulp bij het maken van content voor Kennisbank, zie Files2Index


MakeHtml

MakeHtml.exe is een applicatie, die je bij het submenu van je rechtermuisknop kunt zetten.
Klik je met je rechtermuis op een txt file en klik je dan op MakeHtml, dan wordt er van de txt file een
html file gemaakt. Werkt ook met een map vol met txt files. Zie MakeHtml.


elm (e learning matrix)

Het programma elm.exe zet toetsresultaten, die via email binnenkomen, in een toetsenmatrix, zie e-learning.


elv (e learning evaluatie)

Het programma elv.exe zet evaluatie-resultaten, die via email binnenkomen, in een evaluatiematrix, zie e-learning.


ClipSaveJpg

Het programma ClipSaveJpg.exe zet een plaatje, wat je met de Print-Scr knop in het clipboard gezet hebt, in een jpg-file.


LinkTree

Het programma LinkTree.exe haalt alle links uit een index.htm file en zet de links in een file log.txt.


Plus

Het programma Plus.exe zet simpele karakter blokschema's met plus- en mintekens om naar een blokschema met unicode karakters, welke vervolgens als BMP-plaatje beschikbaar worden.
zie Line-box-drawings
HomePrevNext