Tryout
3D-Sculpturen
Garageband
3D-Stereo-Fototechniek
Audio-Techniek
BBCBasic
Web-design
Line-Box-drawings
PC-Applicaties
Files2Index
Mouseover
MakeHtml


MakeHtml

MakeHtml.exe is een applicatie, die je bij het submenu van je rechtermuisknop
kunt zetten, zie onderstaand plaatje.


Je kunt dan MakeHtml op iedere txt-file toepassen.
Klik je op MakeHtml dan wordt er een map Html aangemaakt en wordt de txt-file in een
html-file omgezet en in de html map geplaatst en zal automatisch je browser gestart
worden om de html-file te tonen.

Als je de Ctrl-toets ingedrukt houdt en dan op MakHtml klikt dan worden alle txt files
in dezelfde map in html-files omgezet en in de html map geplaatst.
In de linker index-strook wordt iedere html file vermeld en kun je door er op te klik-
ken bereiken. Alle html-files kun je ook bereiken door aan de rechterkant op Next en
Prev te klikken. Als je op de Home-toets klikt dan link je naar de bovenste file van
de index-strook.

De meest simpele opmaak kun je met een cijfercode uitvoeren:
Met geel geaccentueerd.

Een hyperlink aanmaken is makkelijk en gaat als volg, type de naam van de doelpagina
voorafgegaan en afgesloten met het slingertje, dat linksboven op het toetsenbord zit.


Het MakeHtml programma achter de rechtermuisknop zetten gaat als volgt:

1. Ga in Windows Verkenner naar Extra en dan Mapopties.
2. Kies de Tab Bestandstypen en selekteer 'TXT Tekstdocument'.
3. Klik op geavanceerd en dan op de Nieuw-knop.
4. onder Actie: MakeHtml, en Toepassing: het pad met MakeHtml.exe "%1"
5. Klik op OK, nogmaals OK en Sluiten.HomePrevNext