Tryout
3D-Sculpturen
Garageband
3D-Stereo-Fototechniek
Audio-Techniek
BBCBasic
Web-design
Line-Box-drawings
PC-Applicaties
Files2Index
Mouseover
MakeHtml

Over BBC Basic:

BBC Basic was, nog voor er PC's bestonden, een programmeertaal voor de BBC microcomputer.
De BBC microcomputer werd begin 1980 op de markt gebracht en was bedoeld om het publiek
kennis te laten maken met computers.
De British Broadcasting Corporation verzorgde een soort Teleac televisie-cursus om met de
BBC microcomputer te kunnen werken.
De eerste PC's werden micro-computers genoemd, omdat er een microprocessor in zat.
De programmeertaal Basic is een interpreter dwz. dat tijdens het runnen de basic-commando's
in machinetaal omgezet worden.
Bij de programmeertaal C worden eerst de C-commando's in machinetaal, in de vorm van een
exe-file omgezet, waarna de exe-file gerund wordt.
BBC Basic was uniek, omdat er procedures gebruikt konden worden, die gestructureerd
programmeren mogelijk maakte en omdat in het BASIC programma, machinetaal tussen gevoegd
kon worden, voor tijdkritische bewerkingen.
Een voordeel van een interpreter is dat commando's los ingevoerd kunnen worden in de
immediate mode en zo direct beproefd kunnen worden.
Het niet behoeven compileren is een voordeel.

Meneer Russell uit de U.K. heeft BBC Basic nieuw leven in geblazen en heeft BB4W gemaakt,
dat is BBC Basic for Windows.
In deze Basic Interpreter is het mogelijk om SYS commando's via de API aan Windows te geven.
Dus allerlei muis gebaseerde windows mogelijkheden komen ter beschikking.
Van de Basic broncode is het ook mogelijk een zelfstandige exe file te maken, die op andere
PC's kan draaien.
Onder water echter blijft het exe programma als interpreter werken, maar dat is met snelle
PC's meestal geen enkel probleem.

The Home of BBC Basic
BBC Basic Yahoo group: bbcbasic
BBC Basic Yahoo group: bb4w
BBC Basic for Windows op WikiHomePrevNext