Tryout
3D-Sculpturen
Garageband
3D-Stereo-Fototechniek
Audio-Techniek
BBCBasic
Web-design
Line-Box-drawings
PC-Applicaties
Files2Index
Mouseover
MakeHtml


Kleien met Sculptris
Met het gratis programma Sculptris kun je kleien zonder vieze handen te krijgen.
Je mist wel het fysieke contact met het materiaal, maar kunt snel en schoon werken.
Je begint met een bol, waarvan je de materiaalkeuze kunt kiezen.
Ook later, op ieder gewenst moment, is het mogelijk om voor je werkstuk een ander
materiaal te kiezen, zoals rode klei, glas, gips, goud of zilver.
Er zijn een 50-tal materialen beschikbaar met ieder een specifieke belichting.

D.m.v. het toevoegen of weghalen van materiaal bepaal je de uiteindelijke vorm.
Dat gaat op een soepele geleidelijke manier waardoor dit programma het mogelijk
maakt om mooie, natuurlijke, organische vormen te boetseren.
Het programma is zeer geschikt om gezichten en menselijke modellen vorm te geven,
met name omdat het programma een symetrie knop heeft, zodoende gaat het
modelleren automatisch symetrisch.


Materiaal toevoegen of weghalen

Met de linker muisknop voer je een modelleer bewerking uit, met de rechter muisknop kun
je het object alle kanten draaien en met de scroll knop kun je het object vergroten of verkleinen.
Je hebt de beschikking over een aantal knoppen om materiaal toe te voegen of weg te halen:
D = Draw = Tekenen - Een rups van materiaal kun je opleggen of wegschrapen. (gebruik Invert).
Optie Clay maakt de rups vlakker en optie Soft maakt zachte kanten.
C = Inflate = Opblazen - Een verdikking (bolling) of een verdunning (kuiltje) maken.
E = Crease = Vouwen - Een inkeping of vouw aanbrengen.
F = Flatten = Plat maken - Een plek kun je plat maken of juist oneffenheden versterken.
Optie Angle voorkomt verstoring van de randen en Lock maakt één heel vlak.
V = Pinch = Knijpen - Naar één punt trekken of wegduwen.
B = Smooth = Glad maken - Glad strijken.
De plaats van de bewerking bepaal je met de cursor en de grootte met de instelling Size.
De sterkte van de bewerking is instelbaar met Strength en de verfijning met instelling Detail.
Fouten kun je herstellen met Ctrl Z, tot 11 keer teruggaand in de tijd.
De Menu's (User Interface) en help teksten kun je weghalen en weer terughalen met de Tab toets.


Positionering van het Object

Voor de positionering van het object heb je de volgende mogelijkheden:
R = Rotate = Roteren - Draaien rond een gekozen centraal punt.
T = Scale = Schalen - Vergroten en verkleinen van een object.
G = Grab = Pakken - Om het zobject te verplaatsen.
Indrukken van de Z toets zet jouw object weer recht en dat is Front, Back, Top, Bottom, Left of
Right naar je toegekeerd. Indrukken van P toont een assenkruis.


Sculptris sculpturen van mijzelf

Mijn Sculpturen


Sculptris website

Website PixologicHomePrevNext