Zoetermeer

Landschap Buytenpark


Vogels

Ze zijn er weer, de grutto's in het Buytenpark. Half februari arriveerden de eerste vogels en enkele weken later liep het aantal op tot over de honderd. Langs de oever van de westelijke plasjes verzamelen ze zich ieder jaar in groepen. In west Afrika, Spanje en Portugal fourageerden ze op de rijstvelden, maar nu trekken de Hollandse regenwormen de aandacht. De IJslandse grutto's trekken door, terwijl 'onze' grutto's zich in maart in paren verspreiden over het broedgebied. Het moderne maaibeheer veroorzaakt veel uitval van eieren en jongen, waardoor de populatie grutto's verouderd en de aantallen helaas snel minder worden.