Zoetermeer

Landschap Buytenpark


Schapen

Het is verleidelijk om de Exmoor pony's, Galloway runderen en Drentse heideschapen wat lekkers toe te stoppen maar dat is absoluut af te raden. De dieren worden door de beheerder goed in de gaten gehouden wat hun gezondheid betreft en zonodig bijgevoerd. Deze dieren zijn goed in staat om de winter te trotseren en er is volop voedsel te vinden in het Buytenpark. Wanneer wandelaars de dieren gaan voeren dan worden ze opdringerig en denken bij iedere wandelaar dat er weer wat te halen valt. Hierdoor ontstaan klachten waar de gemeente weer wat mee moet. Het aantal grazers staat op een constant niveau, dus geen Oostvaardersplassen waar de dieren niet worden bijgevoerd en sterfte door voedselgebrek ontstaat in met name de wintermaanden. Dat is hier niet aan de orde, daarom nogmaals voor de dieren en de bezoekers: Niet voeren alstublieft!