Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Under Editor

Waarom zouden we het Boeddhisme gaan bestuderen, wat heeft het te bieden?

- Met inzichts-meditatie kan je oefenen in aandacht en in het volledig aanwezig zijn,
  bij al je bezigheden.
- Met Lessen over leegte kom je in contact met de open onbegrensde helderheid
  van de geest.
- Door de vajrayana-leer maak je kennis met de theorie dat we de energie van elke 
  situatie kunnen gebruiken.
- Op een zeker punt zal je onherroepelijk angst ervaren. Het is een reactie op de 
  kans op eenzaamheid, op de dood, op niets hebben om je aan vast te klampen.
- Als we vastbesloten zijn te blijven waar we zijn, gaan we alles heel intens ervaren.

Conventional Truth (a language and concepts and principle of identity)
---------------------------------------------------------------------------------------------
you/i                      birth/death     v     being/not being    actor/receiver   
something             excist             v      conditioned/non conditioned 
wave/particle                               v
seperate entity's                          v
                                                    v
                                                    v
                                                    v
Absolute Truth                             v
---------------------------------------------------------------------------------------------
father & son          left & right            wavicle
inter-being
(inter-are)
not being    not born    not made    not conditioned

the wisdom of adaptation to get insight in the absolute truth
this is because that isHomePrevNext