Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Tonglen

Van alle oefeningen is de beoefening van tonglen, dat in het Tibetaans
"geven en nemen" betekent, één van de meest nuttige en krachtige.
Als je je opgesloten voelt in jezelf, opent de beoefening van tonglen je
voor de waarheid van het lijden van anderen.
Wanneer je hart geblokkeerd is, vernietigt het blokkades; en wanneer je 
je vervreemd voelt van degene voor je die pijn heeft, of verbitterd of
wanhopig is, helpt het je in jezelf de liefdevolle, overvloedige straling
van je eigen natuur te vinden en die vervolgens te onthullen.


Principe

Geef alle winst en voorspoed aan anderen,
neem alle verlies en tegenspoed op jezelf.


Simpel

Als ik inadem, neem ik het lijden van iemand anders in mij op,
als ik uitadem, geef ik hem of haar geluk en vrede.


Gebedsvorm

Moge ik in staat zijn het lijden van anderen op mij te nemen,
moge ik in staat zijn mijn welzijn en geluk aan hen te geven.Hoe je liefde en mededogen kunt opwekken:

1. Liefdevolle vriendelijkheid: de bron ontsluiten

   Probeer de liefde die iemand je ooit gaf en die je werkelijk 
   raakte, misschien in je jeugd, in gedachten opnieuw te ervaren, 
   als het ware te visualiseren.
   Laat dat gevoel nu weer in je opkomen en je hart met dankbaar-
   heid vullen. Je beseft dat je die liefde waard bent en dat er 
   echt van je gehouden kan worden.
   Laat je hart zich openen en laat er liefde uitstromen.
   Breidt die liefde uit naar alle wezens.
   Je zult merken dat deze beoefening een bron van liefde ontsluit
   en dat het ontsluiten van je eigen liefdevolle vriendelijkheid
   de geboorte van mededogen teweeg zal brengen.

2. Mededogen: anderen zien als hetzelfde als jij

   Per slot van rekening zijn alle mensen gelijk, we willen allemaal
   gelukkig zijn en lijden vermijden.
   Zie de ander niet in zijn of haar rol, als moeder of zoon e.d.
   maar gewoon als een andere "jij".
   Stel je voor dat maatschappijen en landen elkaar op die manier
   zouden gaan zien, dan hebben we een solide basis voor wereldvrede.

3. Mededogen: jezelf in de plaats stellen van anderen

   Verplaats je zonder bedenken in zijn of haar positie.
   Stel je zo levendig mogelijk voor wat je zou doormaken als je net
   zoveel pijn zou lijden.
   Hoe zou ik willen dat anderen mij behandelen.

4. Mededogen opwekken m.b.v. een dierbare

   Voor iemand die lijdt, je iemand voor te stellen die je dierbaar is,
   of van wie je veel houdt.
   Stel je en dierbare voor in dezelfde pijnlijke situatie, dan zal je 
   hart vanzelf open gaan en wordt mededogen spontaan in je wakker.
 
5. Hoe je op mededogen kunt mediteren

   Er zijn genoeg schrijnende voorbeelden die je ogen en je hart openen.
   Schuif het niet ter zijde om over te gaan tot de orde van de dag.
   Wees kwetsbaar en gebruik die snelle, heldere opwelling van mededogen
   om dat gevoel te verdiepen.
   Richt dat mededogen, samen met de zegen van alle Boeddha's op het
   verlichten van lijden.
   Trainen in mededogen is weten dat alle wezenz hetzelfde zijn en op 
   dezelfde manier lijden, en respect hebben voor alle wezens die lijden,
   in het besef dat je van niemand verschilt of boven wie dan ook 
   verheven bent. 

6. Hoe je mededogen kunt richten

   Het tot in volmaaktheid beoefenen van generositeit, discipline, 
   geduld of berusting, ijver concentratie en wijsheid, die allemaal 
   zijn doordrongen van een scherp inzicht in de natuur van de 
   werkelijkheid zelf.


Manieren van tonglen

1. Tonglen voor de omgeving

   Als je de stemming en sfeer in je omgeving als beklemmend, 
   onprettig of somber ervaart.
   Terwijl je inademt neem je in gedachten alles wat ongezond is in
   je op, terwijl je uitademt stuur je in gedachten rust, helderheid 
   en vreugde uit, waardoor de sfeer in je omgeving zuivert.


2. Tonglen voor jezelf

   Je hebt een deel A dat ongeschonden, mededogend, warm en liefdevol
   is en een deel B dat zich gekwetst, miskend en gefrustreerd voelt.
   Terwijl je inademt stel je je voor dat deel A zich opent en dat 
   je deel B volledig aanvaardt en omhelst.
   Terwijl je uitademt stel je je voor dat deel A haar genezende 
   liefde naar deel B stuurt. 


3. Tonglen in een situatie uit je leven

   Je stelt je een situatie uit je leven voor waarin je slecht 
   gehandeld hebt of je schuldig over voelten liefst nooit meer aan
   terug denkt.
   Terwijl je inademt aanvaard je de volledig verantwoording, zonder 
   dat je probeert je gedrag te rechtvaardigen.
   Erken precies wat je verkeerd hebt gedaan en vraag met je hele 
   hart om vergiffenis.
   Terwijl je uitademt stuur je verzoening, vergiffenis, genezing en
   begrip uit.
   Hierna kun je ook met de persoon in kwestie gaan praten en om 
   vergiffenis vragen.


4. Tonglen voor anderen

   Terwijl je inademt, neem je in gedachten al zijn of haar pijn en
   lijden met mededogen in je op.
   Terwijl je uitademt stuur je warmte, genezing, liefde en geluk naar
   hem of haar uit.


Beoefenen van tonglen

1. Ga rustig zitten en breng je geest thuis.
    Doe een meditatie op mededogen.
    Roep de aanwezigheid van een meester op en vraag om inspiratie
    en zegen om mededogen in jouw hart geboren te laten worden.

2. Neem de persoon in gedachten die lijdt en zie hem of haar voor je.
    Probeer de pijn en het verdriet van die persoon voor te stellen 
    Wanneer je voelt dat je hart zich voor hem of haar opent, stel 
    je je voor dat al het lijden zich manifesteert in een zwarte
    hete rookwolk.

3. Wanneer je inademt visualiseer je dat de rook, in de kern van 
    het grijpen naar een zelf, bij je hart oplost.
    Daar vernietigt de rook al je sporen van zelfkoestering, waarmee
    jouw negatief karma wordt gezuiverd.

4. Wanneer je uitademt visualiseer dat je hart van je verlichte geest, 
    verkoelend licht van vrede, vreugde, geluk en welzijn uitstuurt,
    naar de dierbare die pijn lijdt.

5. Je bent er van overtuigd dat het negatief karma van de persoon
    die jij je voorstelt gezuiverd is en je kunt de oefening herhalen.
HomePrevNext