Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Tantra-Mandela
Tantra wordt vaak geassocieerd met oosterse religie, ongeremde seks en de standjes 
van de Kama Sutra. Wat is Tantra eigenlijk?

Het woord Tantra komt uit het Sanskriet. Het woord Tantra is afgeleid van tan, wat zoveel
betekent als "uitbreiden, vergroten, verspreiden, voortgaan, weven, naar voren brengen, 
uiten, laten zien". Tantra wordt wel vertaald als "kosmisch weefsel", bestaande uit 
verschillende energieen. Het hele universum wordt voorgesteld als bestaande uit 
energieen en stadia van bewustzijn die altijd en in alles aanwezig zijn. Wij maken, net als 
alle leven, elke materie en elk soort energie en net als onze voorouders, deel uit van 
deze kosmische energie, die ook wel universele liefde wordt genoemd.

Tantra is daarmee een eeuwenoude oosterse levensvisie die er vanuit gaat dat je 
seksuele energie je basis-levensenergie is
. Bij de meeste mensen is hun levensenergie 
echter in meer of mindere mate geblokkeerd. Het vrijmaken van die energie in het lichaam 
is in de tantra een belangrijke stap om ten volste, bewust en verbonden met alles en
iedereen te kunnen leven
. Een pure "jij" dus.

Tantra gaat daarnaast over het vergroten van je bewustzijn op alle vlakken van het leven.
Het gaat over kunnen zien en ervaren wat er in je leeft, of dat nu vreugde, opwinding, 
verdriet, pijn of weerstand is, en dat helemaal omarmen. Tantra gaat over steeds meer 
in contact komen met wie jij werkelijk bent (los van rollen en uiterlijkheden), maar ook 
over het verbinden van mannelijke (yang) energie en vrouwelijke (yin) energie
Het samensmelten van deze energieen kan zowel tussen jou en een ander gebeuren, 
als ook in jezelf.

De missie van Tantra is dat we echtere, meer complete mensen worden door de ons 
eigen sensuele spiritualiteit te erkennen en te stimuleren. Het middel daarvoor is het 
bereiken van extase. In een extatische toestand stroomt de levensenergie optimaal 
door de zeven energiecentra (chakra's) van het lichaam en hebben we optimaal contact 
met de kosmische energie
. Vanwege het energetische evenwicht dat daardoor ontstaat, 
komen zowel lichaam als psyche beter in balans, waardoor we een hogere staat van 
bewustzijn kunnen bereiken. Extase heeft dus een helende werking. We ontdekken 
verborgen, onderdrukte delen van onszelf. Met Tantra kan iemand maximaal van het 
leven genieten door zelf opgelegde of cultureel bepaalde beperkingen, zoals schuld of 
schaamte, te doorbreken. Bewust of onbewust zijn we ons hele leven op zoek naar het 
terugvinden van die energie. Helaas worden wij daarvan afgehouden door het najagen 
van een orgasme, zonder ooit de toestand van gelukzaligheid die daarachter ligt te 
bereiken
.

Tantra gaat over het cre-eren van meer bewustzijn en het vrijmaken van je seksuele 
energie
. Behalve dat dat laatste via seks kan, kan dat ook op een niet-erotische manier 
via lichaamswerk en meditatie. Als tantra al een doel heeft, dan is dat een bewust en 
gelukzalig leven leiden. De weg er naar toe is echter veel belangrijker. Tantra is niet 
doelgericht, maar gaat vooral over het ervaren van 'de weg'
.


(1e) transformatie naar prana

Prana (vitale levensstromen) ontstaat door de samenkomst van Shiva (manlijke energie)
en Parvati (vrouwlijke energie), dit is de eerste transformatie. 
Zie voor een uitleg van Prana, Shiva en Parvati, het onderwerp Chakra.
Deze aanmaak gaat (relatief) plotseling, en geeft een opwindend, sensueel en soms 
zelfs geil gevoel. Dat is de reden waarom prana in het westen vaak seksuele energie 
wordt genoemd. Maar niet prana geeft de opwinding welk we ervaren, maar de plotselinge 
aanmaak van prana. 
Als prana aangemaakt wordt is de volgende stap het laten stromen van deze prana. 
Je kunt deze energie door het hele lichaam laten stromen door massage specifieke 
ademhalingsoefeningen, visualisatie, yoga en meditatie. Het gehele lichaam wordt 
zodoende gevuld met prana, gevoeliger en uiteindelijk sensitiever. Met prana kan je hele 
mooie dingen doen (zie tantristische seks), maar het blijft een tijdelijke energie. 
Wellicht blijft de opwinding dagen in je lichaam maar na die dagen verdwijnt het. 
Het mooie van Tantra is dat het omgezet kan worden in een bestendige energievorm. 
Eigenlijk begint hier pas de ware Tantra.


(2e) transformatie naar helende energie

Deze transformatie wordt Shakta Tantra genoemd; helende Tantra
Nu prana aangemaakt is kunnen we deze gaan verspreiden over het gehele lichaam
Niet alleen fysiek, maar middels chakra's, auralagen, nadi's en marmapunten kunnen we 
prana ook door laten stromen naar het gehele energetische lichaam. Op het moment dat 
er zich een kalapa (stremming) voordoet op een van deze lichamen, kunnen we prana 
bewust daarheen laten stromen.
Zie voor een uitleg van Chakra's, Nadi's en Kalapa, het onderwerp Chakra 


(3e) transformatie naar spirituele energie

Deze transformatie wordt Tantra Yantra genoemd.
Bij de Shakta Tantra vindt er een transformatie plaats van prana naar helende energie 
op het fysieke, emotionele en/of mentale lichaam. Bij de Tantra Yantra vind er een 
transformatie plaats naar de spirituele energie op het spirituele/Karmische lichaam (inzicht).
Als een persoon in redelijke balans en heling niet urgent is, zal je binnen de Tantra gaan
ervaren dat er een geheel andere energiestroom aandient. Nu is het niet prana wat een 
kalapa aandoet, maar prana wat eerst het gehele lichaam voedt en vervolgens dit gehele 
lichaam optilt naar een hoger niveau. De gewaarwording welk je krijgt is alsof je letterlijk 
opgetild wordt, besef van tijd en ruimte kwijtraakt en ook niet precies meer weet met wie 
je bent. Alle aardse aspecten lijken van secundair belang te worden en de hogere chakra's 
worden krachtig aangesproken.

Doorgaans gaat dit zeer geleidelijk en voelt het een beetje als dromen. Soms kan dit zeer 
abrupt gaan, we spreken dan van een Energy-flow of een flush.
Bij een dergelijke flush gaat prana zeer snel en zeer krachtig door het gehele lichaam en 
vindt er tegelijk transformatie plaats. De eerste keer kan dit beangstigend zijn en zeer 
emotioneel. De piek van een dergelijke flush duurt meestal een half uur, maar iemand kan 
nadien er dagen "last" van hebben. Zorg dat je begeleidt wordt door een ervaren tantrik.


Oneindige Knoop (het symbool voor Tantra)
Tantrakring

Een tantrakring is een bijeenkomst van tantrics (tantra-beoefenaars).
Een tantrakring bestaat doorgaans uit een gelijk aantal mannen en vrouwen en wordt 
voorgezeten door een tantriki of trantika. 
Deze persoon is tevens de energiedrager en bestaat doorgaans uit maximaal 12 personen. 
Als er meerdere personen participeren, zijn er meerdere energiedragers, doch een persoon 
die de bijeenkomst voorzit. De tantrakring is afkomstig uit de Indiase varianten van tantra.

Meditatie

Een tantrakring kent een vaste structuur. 
Na binnenkomst is er eerst een ontmoeting met alle beoefenaars en zal de tantriki uitleg geven. 
Vervolgens gaat iedereen om en om in een cirkel zitten en wordt de tantrakring opgebouwd. 
Men gaat ervan uit dat de linkerhand de gevende en de rechterhand de ontvangende hand is. 
Middels meditatietechnieken en het vasthouden van elkaars handen zou de energie met de 
klok mee circuleren.

Ontmoeten

Binnen de tantra is de vrouw altijd de leidende persoon. 
Het is nu aan de vrouwen om de mannen te gaan ontmoeten door tegenover een man plaats 
te nemen. Om de paar minuten wisselen de vrouwen van plaats zodat ze aan het einde 
tegenover elke man gezeten hebben. 
Aan het einde van dit ontmoeten dient de vrouw haar partner voor de avond te kiezen.

Sessie

De rest van de tantrakring wordt ingevuld met oefeningen bestaande uit meditatie, yoga 
of massage
. Deze oefeningen worden aangereikt door de tantriki.

Afsluiting

Aan het eind van de kring wordt er afgesloten en vindt er een kort nagesprek plaats.
HomePrevNext