Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Summary

De Vier Edele Waarheden

1. Het leven is lijden/frustatie. Het is niet meer of anders dan de waarneming, 
dat we -door ons vast te klampen aan het vergankelijke- onszelf vastzetten en 
daarmee de kiem van pijn en lijden leggen. 

2. Er is een oorzaak van lijden, die oorzaak is 'verkeerd inzicht'. Waarom blijven 
mensen in de cyclus van lijden gevangen? 
Omdat mensen denken dat het lijden hun overkomt, dat het hun lot is, dat het 
nu eenmaal bij het leven hoort, of - zoals in het Westen veelal gedacht wordt - 
dat het lijden er niet bij hoort en voorkomen kan worden.

3. Er is een uitweg uit het lijden. De derde Edele Waarheid stelt, dat er een 
uitweg is, dat we uit de molen kunnen stappen. 
We zitten wellicht vast in oude patronen, maar we zitten er niet in gevangen. 
Lijden is niet het lot van de mens. Het bestaan is niet uitzichtloos. 
Het licht is slechts verduisterd.

4. Die uitweg is het Edele Achtvoudige pad. 
De Vierde Edele Waarheid geeft de weg aan om de verlichting te realiseren. 
Het is het Edele Achtvoudige Pad, het pad dat leidt tot herontdekking van het 
eigen diepste wezen. Dat pad is sinds 2600 jaar door miljoenen gevolgd. 

De eerste stap op dit pad is het inzicht, dat de gebruikelijke manier van kijken 
naar de werkelijkheid niet klopt. 
De eerste stap is dan ook (1) juist inzicht
Maar met die eerste stap alleen ben je nog niet op pad. 
De tweede stap is (2) juist voornemen, d.w.z. de motivatie om het Pad te volgen. 

De volgende stappen betreffen de herinrichting van het leven. 
Eerst een herinrichting naar de buitenwereld toe in de vorm van beoefening 
van de juiste moraliteit (sila). 
Dit omvat de stappen: (3) juist spreken, (4) juist handelen en (5) juist levens-
onderhoud.
 
Daaraan zitten twee kanten: eerst het leren nalaten van schadelijke handelingen 
van lichaam, spraak en geest voor jezelf en anderen en vervolgens het aanleren 
van heilzame handelingen. 
Herprogrammering van het sociale leven dus, een herschikking die geheel is 
gericht op het bereiken van de staat van verlichting. 

En dan volgt natuurlijk een herinrichting van het leven naar de binnenwereld toe. 
Dit omvat de stappen (6) juiste inzet, (7) juiste concentratie en (8) juiste opmerk-
zaamheid/ wijsheid
 (panna / prajna). HomePrevNext