Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Is het Boeddhisme een religie?

De vraag of het boeddhisme een religie is, komt misschien vreemd over.
Immers, wanneer je een lijst van de grootste wereldreligies raadpleegt, vind je het 
boeddhisme altijd prominent vermeld naast het christendom, het hindoeisme, het 
jodendom, de islam en de rest. 
Niemand vraagt zich ooit af of die andere tradities religies zijn.
Maar deze vraag wordt wel telkens opnieuw gesteld in verband met het boeddhisme. 
Hoe komt dat?

Vraag aan mensen waar ze aan denken wanneer ze aan "religie" denken en ze 
antwoorden waarschijnlijk iets in de trant van "een geloof in God".
Ons woordenboek is het daarmee eens. In de dikke Van Dale (oftewel het Groot 
woordenboek der Nederlandse taal) is religie een ander woord voor godsdienst en 
wordt godsdienst gedefinieerd als: 1. het dienen, vereren, aanbidden van God; 
2. de gezamenlijke leerstellingen en plechtigheden van de godsverering van een 
kerkgenootschap. 
Deze tweede betekenis van het woord religie is synoniem met het woord geloof.

Als dit de enige definitie van religie zou zijn, kun je het boeddhisme beslist niet 
meerekenen! Waarom niet? Daarvoor noemen we twee redenen:

Aanbidding van een bovennatuurlijke macht is niet belangrijk in het  boeddhisme
  God (in de betekenis waarin dit woord normaal gesproken gebruikt wordt) is totaal 
  afwezig in de boeddhistische leer. Daarom zeggen mensen wel eens half voor de 
  grap, half serieus dat het boeddhisme een goede godsdienst voor athe-isten is!

- Het boeddhisme is niet in de eerste plaats een verzameling leerstellingen. 
  Hoewel het wel bepaalde fundamentele beginselen kent, stimuleren de meeste 
  boeddhismeleraren hun leerlingen om een houding aan te nemen die juist het 
  tegenovergestelde van een geloof of blind vertrouwen is
.

Veel leraren in het boeddhisme raden je aan kritisch te luisteren naar  de leer die je 
te horen krijgt. Slik niet zomaar wat je hoort of leest, maar verwerp het ook niet 
automatisch. Gebruik je verstand

Maak voor jezelf uit of de leer je aanspreekt en of je er iets mee kunt, gezien je eigen 
ervaringen en die van anderen. Vervolgens geldt, zoals de Dalai Lama van Tibet 
(Zie hoofdstuk 15) benadrukt: Kom je tot de ontdekking dat de leer je aanspreekt, 
probeer haar dan zo veel mogelijk op je leven toe te passen. Als de leer je niet aan-
spreekt, laat haar dan voor wat ze is.


Deze meer praktische benadering komt zowel naar de letter als naar de geest 
overeen met de eigen leer van Boeddha. Men schrijft aan Boeddha de uitspraak toe:
"Accepteer niets wat ik zeg als waar alleen omdat ik het gezegd heb. 
Nee, stel het juist op de proef, net zoals je goud test om te bepalen of het echt goud 
is of niet.  Als je, nadat je mijn leer kritisch onder de loep hebt genomen, tot de 
conclusie komt dat ze waar is, breng haar dan in de praktijk. 
Maar doe dat niet louter uit respect voor mij."
De boeddhistische leer stimuleert je daarom het hele scala van je geestelijke, 
emotionele en spirituele vermogens en intelligentie te gebruiken; dat is iets heel 
anders dan blind geloven in wat autoriteiten uit het verleden gezegd hebben. 
Door deze kritische houding is het boeddhisme met name voor veel westerlingen 
aantrekkelijk; hoewel het 2500 jaar oud is, past het goed bij de postmoderne 
houding die op scepticisme en wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is
.

Als het boeddhisme niet in de eerste plaats een geloofssysteem is en niet gericht is 
op de verering van een oppermachtige God, waarom wordt het dan een religie 
genoemd? Omdat het boeddhisme, net als alle religies, haar volgelingen een 
manier geeft om antwoorden te vinden op levensvragen als "wie ben ik?", 
"waarom ben ik op aarde?", "wat is de betekenis van het leven?", "waarom lijden we?" 
en "hoe kan ik duurzaam gelukkig worden?"
.

Behalve dat het boeddhisme fundamentele dingen leert over de aard van de 
werkelijkheid, biedt het ook een methode, een systematische benadering waarin je 
met technieken en oefeningen een dieper niveau van de werkelijkheid kunnen 
ervaren. In de boeddhistische terminologie betekent dit dat je je ogen opent voor 
de waarheid van je authentieke wezen, je ware aard. De ervaring van je ogen 
openen of ontwaken is het uiteindelijke doel van alle onderdelen van de 
boeddhistische leer
.
In sommige scholen wordt het bereiken van de verlichting sterker benadrukt dan in 
andere (en in sommige wordt er zelfs een lage prioriteit aan toegekend), maar in 
elke traditie is de verlichting het uiteindelijke doel van het menselijk bestaan, of dat 
nu in dit leven of in een toekomstig leven bereikt wordt.
Tussen twee haakjes, je hoeft je niet bij een boeddhistische organisatie aan te sluiten 
om te kunnen profiteren van de boeddhistische leer en praktijken

HomePrevNext