Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Non-dualisme

Met de term non-dualisme of non-dualiteit wordt bedoeld dat zaken zich als eenheid aan 
ons voordoen. Het woord vindt zijn oorsprong in het Latijnse duo, dat "twee" betekent, en 
wordt gebruikt als vertaling van de term advaita (niet-twee) in het Sanskriet. 
De term kan verwijzen naar een geloof, toestand, theorie, gebruik of kwaliteit.

De grondgedachte van non-dualistisch denken berust op de aanname dat elke vorm van 
tweedeling geen re-eel verschijnsel is, maar dat een dergelijk onderscheid kunstmatig wordt 
aangebracht
. Voorbeelden van non-dualisme zijn te vinden in de tweedelingen tussen 
het zelf en de ander, man tegenover vrouw, goed tegenover kwaad et cetera. 
Nondualistisch denken vindt voornamelijk zijn oorsprong in Azie en is onder andere zicht-
baar in het hindoeisme (advaita vedanta) en het boeddhisme.

het zelf / de ander, 
man / vrouw, 
goed / kwaad
geboorte / overlijden
zijn / niet zijn
links / rechts
gever / ontvanger
vader / zoon
golf / deeltje
gemaakt / niet gemaakt
voorwaardelijk / niet voorwaardelijk

In het Boeddhisme wordt wel gesproken over de conventionele waarheid, die van dualisme 
gebruik maakt en over de absolute waarheid, die non dualistisch is.
Je kunt de wijsheid vinden om inzicht te verkrijgen in de absolute waarheid en zo verlichting
van lijden krijgen.


Wat is het gevolg van dualistisch denken?

Het dualisme gaat er van uit dat we afgescheiden van elkaar zijn, dat een ieder een eigen
ik heeft of een eigen ik is
. Die gedachte geeft het gevoel dat we voor ons zelf op moeten 
komen en dat veroorzaakt een sterke onrust in ons zelf, want we moeten alles onder controle 
houden, denken we.
Die identificatie met een eigen ik, is in onze kinderjaren ontstaan, toen we onderscheid
gingen maken in pappa, mamma, opa, oma enz. en ons zelf.
We waren zorgeloos toen we die identificatie nog niet hadden, maar zijn ons steeds meer
met een denkbeeldig ik gaan identificeren en geloven er heilig in
.
  
Wij geloven dat we, met ons ik, onszelf besturen en zodoende richting aan ons leven kunnen
geven en onszelf gelukkig kunnen maken.
In feite gebeuren de dingen op een wijze zoals in de natuur en dat kan ook niet anders omdat
we zelf onderdeel van de natuur uitmaken.
Een sterke identificatie met het ik heeft ook tot gevolg dat je angstig kunt worden hoe het jou
in de toekomst zal vergaan, of dat je je schuldig voelt over de dingen die je in het verleden
zogenoemd verkeerd hebt gedaan
.

Veel gedachten komen zomaar naar boven en gaan ook weer weg, het kan ons tot handelen 
aanzetten, maar we kunnen ze ook alleen maar waarnemen en dat zo laten.
Als ons ik of ego gekwetst wordt doordat een ander een kritische opmerking maakt, dan is 
het helemaal mis. Onmiddellijk worden er emotie's gewekt en doe je uitspraken of handelingen
waar je later weer spijt van zou kunnen krijgen.
Zonder een sterk ego zou de kritische opmerking geen pijn doen en zou je de opmerking van
de ander van je af kunnen laten glijden.

Zo bezien heeft het kunstmatige ik, wat slechts in gedachten bestaat, alleen maar nadelen.
Een ander voordeel als je geen ik bent of hebt is dat jij nooit geboren bent en jij nooit dood
kunt gaan
 en jij er wel bent, maar ook niet bent.
Maak je geen onderscheid in goed en kwaad, dan is er ook geen noodzaak meer om te
oordelen en dat is een hele geruststelling, je laat het (ver)oordelen gewoon over aan anderen,
die dat graag doen.


Youtube video's over "Alles over Niets" en Non-Dualiteit

Alles over Niets - Paul Smit

Alles over Niets (de hele film)

Alles over Niets - over weerstand

Alles over Niets - Zoë Joncheere

Alles over Niets - Jan van den Oever

Alles over Niets - Jan van Rossum

Alles over Niets - Jan Koehoorn

Alles over Niets - Jan van Delden

Alles over Niets - Roeland de Looff

Praten met Jan van Rossum 1

Praten met Jan van Rossum 2

Praten met Jan van Rossum 3

Interview met Arold over Non dualiteit 1

Interview met Arold over Non dualiteit 2

Alles over Niets - Joanika Ring

Interview met Joanika - deel 1

Interview met Joanika - deel 2

Interview met Joanika - deel 3

Thich Nhat Hanh geeft college:
Youtube video Thich Nhat Hanh
HomePrevNext