Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Modern-Boeddhisme

Inleidende uitleg

In deze spiritueel gedegenereerde tijd zijn er vijf onzuiverheden die in de hele 
wereld toenemen: 
(1) ons milieu wordt steeds onzuiverder door verontreiniging; 
(2) onze lucht, ons water en voedsel worden steeds onzuiverder, ook vanwege 
     verontreiniging; 
(3) ons lichaam wordt steeds onzuiverder omdat er steeds meer ziekten heersen; 
(4) onze geest wordt steeds onzuiverder omdat onze misleidingen steeds sterker 
     worden; 
(5) onze handelingen worden steeds onzuiverder omdat we geen controle hebben
     over onze misleidingen.


Het pad van iemand met de begindoelstelling

Ik zal zeker sterven. 
Er is geen mogelijkheid om te verhinderen dat mijn lichaam uiteindelijk vergaat.
Dag na dag, moment na moment, glipt mijn leven weg. 
Ik heb geen idee wanneer ik zal sterven; het tijdstip van mijn dood is volstrekt onzeker.
Veel jonge mensen sterven voor hun ouders, sommigen sterven op het moment dat
ze geboren worden - er is geen zekerheid in deze wereld. 
Bovendien zijn er zoveel oorzaken van voortijdige dood. 
De levens van veel sterke en gezonde mensen worden vernietigd door ongelukken. 
Er is geen garantie dat ik vandaag niet zal sterven.
Aangezien ik deze wereld spoedig zal moeten verlaten, heeft het geen zin om 
gehecht te raken aan de dingen van dit leven. 
In plaats daarvan zal ik van nu af aan mijn hele leven wijden aan het oprecht en 
zuiver beoefenen van de Dharma.
Realiserend dat wereldse genoegens bedrieglijk zijn en dat ze ons ervan weerhouden
ons leven op een zinvolle manier te gebruiken, zouden we gehechtheid eraan op 
moeten geven.
Aangezien ik wens nooit te lijden en altijd gelukkig wil zijn, moet ik mijn ondeugdzame
handelingen opgeven en zuiveren en oprecht deugdzame handelingen verrichten.


Het pad van iemand met de middelste doelstelling

De bron van geluk wordt voortdurend vernietigd door de innerlijke demon van 
zelfgrijpen.

Onze zelfgrijpende onwetendheid is een geestestoestand die ten onrechte gelooft 
dat ons zelf, ons lichaam en alle andere dingen die we gewoonlijk zien werkelijk 
bestaan. 
Door deze onwetendheid ontwikkelen we gehechtheid aan de dingen die we prettig 
vinden en boosheid om de dingen die we niet prettig vinden. 
Dan verrichten we diverse soorten van ondeugdzame handelingen, en als gevolg 
van deze handelingen ervaren we in dit leven en leven na leven diverse soorten 
van lijden en problemen.
Zelfgrijpende onwetendheid is een innerlijk vergif dat veel groter kwaad veroorzaakt 
dan enig extern vergif. 
Vanwege de verontreiniging met dit innerlijke gif ziet onze geest alles op een
foutieve manier, en bijgevolg ervaren we hallucinatieachtig lijden en problemen. 
In werkelijkheid bestaan ons zelf, ons lichaam, en alle andere dingen die we 
gewoonlijk zien niet. 
Zelfgrijpen kan vergeleken worden met een giftige boom, alle andere misleidingen 
met zijn takken, en al ons lijden en problemen met zijn vruchten; het is de fundamen-
tele bron van al onze andere misleidingen en van al ons lijden en onze problemen.
Hierdoor kunnen we begrijpen dat als we ons zelfgrijpen permanent verwijderen, 
al ons lijden en de problemen van dit leven en van ontelbare toekomstige levens 
permanent zal eindigen. 
De grote Yogi Saraha heeft gezegd: "Als je geest permanent bevrijd wordt van zelf-
grijpen, dan is er geen twijfel dat je permanent bevrijd zal worden van lijden."

Als we dit begrijpen en de bovenstaande verklaringen hebben overdacht, zouden 
we moeten denken:
Ik moet mij krachtig inspannen om mijn onwetendheid van zelfgrijpen te herkennen,
te verminderen en om deze uiteindelijk geheel te verwijderen.
We zouden voortdurend op dit besluit moeten mediteren, en ons besluit in praktijk
moeten brengen.

Het heeft geen voordeel om het lijden van toekomstige levens te ontkennen; 
wanneer dit werkelijk op mij neerdaalt zal het te laat zijn om me hiertegen te 
beschermen. 
Daarom moet ik nu beslist voorbereidingen treffen om mij te beschermen, zolang 
ik dit menselijk leven heb dat me de kans geeft om mijzelf permanent te bevrijden 
van het lijden van mijn ontelbare toekomstige levens. 
Als ik mij nu niet inspan om dit tot stand te brengen, maar toelaat dat mijn leven 
zinloos wordt, dan is er geen groter zelfbedrog en geen grotere domheid. 
Ik moet mij nu inspannen om mijzelf permanent te bevrijden van het lijden van 
mijn ontelbare toekomstige levens.

Er zijn drie trainingen van hogere morele discipline, hogere concentratie en hogere
wijsheid.
 Deze trainingen worden "hoger" genoemd omdat ze gemotiveerd worden 
door onthechting.

De aard van morele discipline is een deugdzaam besluit om te stoppen met 
ongepaste handelingen. Wanneer we morele discipline beoefenen, geven we 
ongepaste handelingen op, handhaven we zuiver gedrag en verrichten we elke 
handeling correct met een deugdzame motivatie.

De tweede hogere training is de training in hogere concentratie. 
De aard van concentratie is een eenpuntige, deugdzame geest. 
Zolang we bij deze geestestoestand blijven, zullen we geestelijke rust ervaren, 
en dus zullen we gelukkig zijn.

De aard van wijsheid is een deugdzame intelligente geestestoestand die 
functioneert om verwarring te verdrijven en om zinvolle onderwerpen te begrijpen,
zoals het bestaan van vorige en toekomstige levens, karma en leegte.


Het verheven goede hart - bodhichitta

Wat zou het geweldig zijn als alle levende wezens het zuivere en eeuwigdurende 
geluk van verlichting zouden bereiken! Mogen zij dit geluk verkrijgen. 
Ik zal zelf voor dit doel werken.

Ik kan het lijden van deze ontelbare moederwezens niet verdragen. 
Terwijl ze verdrinken in de uitgestrekte en diepe oceaan van samsara, de cyclus 
van verontreinigde wedergeboorte, moeten ze in dit leven en in ontelbare 
toekomstige levens ondraaglijk lichamelijk lijden en geestelijke pijn ervaren. 
Ik moet al deze levende wezens permanent van hun lijden bevrijden.


Trainen in het pad van bodhichitta

Ik moet alle levende wezens permanent bevrijden van hun lijden en angsten van 
dit leven en ontelbare toekomstige levens.

is het geluk dat we gewoonlijk ervaren door eten, drinken, seks enzovoort geen 
werkelijk geluk, maar alleen een vermindering van een voorafgaand probleem van
ontevredenheid.

Alle levende wezens willen de hele tijd gelukkig zijn, maar ze weten niet hoe ze dit 
moeten doen. 
Ze ervaren nooit werkelijk geluk, omdat ze uit onwetendheid hun eigen geluk 
vernietigen door misleidingen te ontwikkelen zoals boosheid en door ondeugdzame 
handelingen te verrichten. 
Wat zou het geweldig zijn als al deze levende wezens het zuivere en 
eeuwigdurende geluk van verlichting zouden ervaren! 
Mogen zij dit ervaren. Ik zal nu mijn eigen toekomstige geluk van verlichting aan 
elk en ieder levend wezen geven.


Trainen in uiteindelijke bodhichitta

Dit boek, ons lichaam, onze vrienden, wijzelf en het hele universum zijn in werkelijk-
heid slechts verschijningen aan de geest, zoals dingen die in een droom 
gezien worden.

Mijn zelf, dat door oorzaken en condities als mens werd geboren, is onvindbaar 
wanneer ik er met wijsheid naar zoek binnen mijn lichaam en mijn geest, of 
gescheiden van mijn lichaam en geest. 
Dit bewijst dat mijn zelf dat ik gewoonlijk zie helemaal niet bestaat.


Tijdens de beoefening van geven zouden we het volgende moeten doen: 
- (1) materiele hulp geven aan diegenen die in armoede leven, inclusief voedsel
        geven aan dieren.
- (2) praktische hulp bieden aan hen die ziek of lichamelijk zwak zijn.
- (3) bescherming geven door altijd te proberen het leven van anderen te redden, 
        dat van insecten inbegrepen.
- (4) liefde geven, leren alle levende wezens te koesteren door altijd te geloven dat 
        hun geluk en vrijheid belangrijk zijn. 
- (5) Dharma geven, anderen helpen om hun problemen van boosheid, gehechtheid 
        en onwetendheid op te lossen door Dharmalezingen of zinvol advies te geven.

Tijdens de beoefening van morele discipline zouden we:
- alle ongepaste handelingen moeten opgeven, met inbegrip van handelingen die
  voor anderen lijden veroorzaken.
- we zouden vooral moeten stoppen met het verbreken van onze verplichtingen 
  van de Bodhisattvagelofte.

Tijdens de beoefening van geduld zouden we onszelf nooit moeten toestaan:
- boos of ontmoedigd te worden, door tijdelijk alle moeilijkheden of kwaad 
  veroorzaakt door anderen te accepteren.
HomePrevNext