Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Mediteren van Pema Chodron (uittreksel boek)
Statements

- Als je lijden probeert te verminderen door je bezig te houden met de uiterlijke
  omstandigheden, dan blijf je eeuwig bezig.
- Pijn is onvermijdelijk in het leven, net als plezier. Pijn en plezier wisselen elkaar af.
- Meditatie biedt ons de mogelijkheid om open, mededogend aandacht te hebben
  voor alles wat zich voordoet.
- "niets bijzonders"-gevoel, om er humor en flexibiliteit mee uit te drukken
- Shamatha betekent "stil vertoeven".
- Maitri is een vriendelijke houding t.o.v. jezelf tijden de meditatie.
- Jij bent de belangrijkste getuige in je leven.
  Vertrouw op de inzichten in je eigen geest om erachter te komen wat je meditatie
  beoefening nodig heeft.
- Je "apengeest" of "wilde paardengeest" neemt je mee naar de andere kant
  van de wereld.
- Boeddha zei: Neem wat ik je zeg niet voor waar aan, omdat ik het zeg, toets het
  aan je eigen ervaring.
- Bij langer mediteren komen pijnlijke herinneringen omhoog, plotseling worstel je
  met gevoelens en die strijd gaat gepaard met heftige emotie's.
- Verbind je volledig met de emotie, maar niet met het verhaal, hoe voelt het?
- Je raakt verstrikt als je emotie en je gedachten door elkaar heen lopen.
- Je valt terug op een strategieen cre-eert een verhaal over "zij" en "ik" en "was het
  maar". Zoekt naar iemand af te maken, de schuld te geven of om wraak te nemen,
  om zodoende weer een goed gevoel te krijgen.
- Je vlucht en verschuilt je voor de emotie, je leidt jezelf af m.b.v. tv-kijken, eten of
  ander verslavend, genoegdoening gevend gedrag.
  De vlucht-strategieen kunnen allerlei vormen aannemen, zelfs die van ziekte.
- Wat gebeurt er, welke verhalen vertel jij jezelf, wordt je geest heel kritisch.
- Schiet je automatisch in rechtvaardiging of verdediging?
- Als je je uit, vloeit de energie van je emotie in de handeling en blijft de energie
  voortdurend terugkeren.
- Als je onderdrukt, raakt de energie die je probeert te vermijden opgesloten in je
  lichaam, waarin het zich als fysieke pijn en ziekte manifesteert.


De 7 Verrukkingen

- We dienen alles wat er tijdens de beoefening en in ons leven gebeurt, als hulp-
  middel voor aanwezig zijn te beschouwen.
- De 7 verrukkingen introduceren het idee dat ten diepste niets een probleem is,
  behalve onze identificatie met iets.

1. Gedachten die omhoog komen.
2. Klesha's die omhoog komen (emotie's die ons te pakken hebben).
3. Obstakels die naar voren komen.
4. Karmische gevolgen.
5. Ziekte, die de kop opsteekt.
6. De Geest, die het lichaam in de steek laat.
7. Tegenslag in het leven.


Overtuigingen

- We hebben liever een vastomlijnd beeld van iemand, een broer, een partner,
  onszelf, of van een situatie, dan dat we met de stroom meegaan.
- We scheppen een bepaald soort genoegen in fundamentalisme, b.v.b. als we
  zeggen "Zo is het", terwijl niets vast staat.
- Alleen de constructie's die je met je geest cre-eert, deze verzonnen vaststaande
  beelden van jezelf en anderen, van situatie's en plaatsen zijn naar je gevoel
  solide, voor de rest niets.
- Overtuigingen beperken onze ervaringen en zorgen ervoor dat wij niet kunnen zien,
  wat zich vlak voor onze ogen en neus afspeelt. Dit zijn overtuigingen waar wij ons
  aan vastklampen en waar we zo van houden, dat we bereid zijn om ervoor te 
  vechten. Ze verblinden ons en maken ons doof.
- Vasthouden aan overtuigingen of aan een bepaalde zienswijze, is doordat hij boos
  wordt, verhit raakt en merkt dat hij ruziemaakt omdat hij gelijk wil hebben. 
  Dit "jij hebt ongelijk en ik heb gelijk"-denken zet ons op een bepaalde manier vast.  
- Doodsangst is in wezen angst voor grondeloosheid.
- Verlichting, volledige verlichting, wil zeggen de werkelijkheid met een open, niet-
  gefixeerde geest waarnemen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, en meer
  is het niet.
- Prajna ofwel "heldere wijsheid" ontwikkelen, ontspannen en loslaten zijn belangrijk.
- De hele geschiedenis door hebben mensen elkaar vermoord omdat zij verschillend
  dachten over wat goed en wat slecht was.
- Zodra dat je merkt dat je een heel verhaal van je leven maakt, laat het dan los, laat
  het helemaal los en ontspan.
- Zoals je weet is het heel gebruikelijk dat onze gewoonten bij het ouder worden
  steeds verder inslijten.
- Door iets anders te doen, kun je jezelf bevrijden. Binnen de beoefening van 
  meditatie betekent "iets anders doen" dat je in het moment blijft.
- Je vindt liefde in jezelf, niet in een relatie, ook niet in een "goede" relatie.


3 nivo's van discursief denken:

1. We zijn helemaal vertrokken met onze gedachten.
2. Wel afgedwaald, maar niet helemaal vertrokken.
3. Gedachten, die je helemaal niet meeslepen.


Meditatie oefeningen

1. Contact maken in het huidige moment.
2. Lichaamsscan doen.
3. Gebruik gedachten als meditatie-object.
4. Je geheugen als hulp tijdens het mediteren.
5. Ga op zoek naar je gevoel.
6. Geluid als het meditatie-object.
7. Zicht als het meditatie-object.
8. Gewaarwordingen als het meditatie-object.
9. Smaak als het meditatie-object.
10. Een eenvoudige handeling als meditatieobject.


De 5 vermogens die je ontwikkelt:

1. Standvastig vertrouwen in onszelf.
2. Helder zien ofwel gewaarzijn.
3. Emotionele pijn, die er is, toelaten ofwel cultivering van moed.
4. Bekwaamheid om wakker in het leven te staan.
5. Flexibeler t.a.v. het huidige moment worden.


Zie de youtube-video van Ivar Mol van Dharma-lotus.com over concentratie-meditatie: 
"Wat is meditatie (niet)"

We gaan met meditatie op zoek naar de bron van de (on)zuiverheid in onszelf, 
dan moet je in het dagelijks leven ook de intentie hebben zuiverheid na te streven
en dat doe je door juist spreken, juist levensonderhoud en juist handelen.

We concentreren ons op de 4 stadia onze ademhaling (inademen, vasthouden, uit-
ademen, vasthouden) het is een soort thermometer van onze emotionele-, mentale- 
en fysieke lichaam.
Het gevolg van mediatie is rust, balans en vrede, maar is niet het doel, het doel is
het vinden van de bron van onrust.
Het doel is niet "een betere houding" of "niet denken" het kan wel het gevolg zijn.
  
Juiste concentratie, juiste neutraliteit, juiste observatie willen we bereiken.
In het begin heb je fysieke ongemakken, die negeren we.
We gaan de ademhaling niet be-invloeden en accepteren de ademhaling zoals die is.
We mediteren op bewustzijn van aanvoelingsvermogen (zien, horen, ruiken, proeven
negeren we).
Een tintelend been is een voorbijgaande gewaarwording welke we alleen observeren,
we hoeven niet te gaan verzitten, dat is een soort vluchtgedrag.
Dingen komen op, duren enige tijd en verdwijnen weer.
Je krijgt het inzicht dat dingen komen en gaan en dat je niet hoeft te sturen en te 
handelen. 
Observeer de kleine dingetjes die merkt.
Liever een paar keer lang mediteren, dan elke dag 20 minuten.
HomePrevNext