Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Kern-statements

- Boeddhisme = beoefening van Boeddha's leringen (84000 leringen)
- Dharma = bescherming = Boeddha's leringen
- Boeddha's leringen gaan over onthechting, universeel mededogen, zienswijze op 
  leegte en waarheid.
- Het uiteindelijke doel is verwerven van verlichting.
- De dagelijkse problemen met misleidingen oplossen.
- Oefeningen van de Soetra (toespraken van Boeddha) en Tantra (rituele praktijk).
- Mededogen en wijsheid ontwikkelen en handhaven.
- Moderne technologie veroorzaakt meer lijden en gevaren.
- We vernietigen ons geluk door boosheid, negatieve zienswijzen en 
  negatieve intentie's.
- We creeren ons eigen lijden en onze eigen problemen door ongepaste of 
  ondeugdzame handelingen.
- Een misleiding is gehechtheid aan de vervulling van wensen.
- De wortel van gehechtheid en al ons lijden is zelfgrijpende onwetendheid, 
  onwetenheid met betrekking tot de manier waarop dingen werkelijk bestaan.
- Drie lagere rijken: dierenrijk, hongerige geestenrijk en hellerijk.
- Drie hogere rijken: godenrijk, halfgodenrijk en mensenrijk.
- Nirvana = permanente bevrijding van lijden, permanente verheven geestelijke rust.
- Drie hogere trainingen: morele discipline, concentratie, wijsheid.
- Geven, morele discipline, geduld, inspanning, concentratie en wijsheid.
- Het geluk dat we gewoonlijk ervaren door eten, drinken, seks enzovoort is geen 
  werkelijk geluk, maar alleen een vermindering van een voorafgaand probleem 
  van ontevredenheid.
- In het algemeen geeft onze ervaring van werelds plezier of wereldse genoegens 
  aanleiding tot gehechtheid, wat de bron is van al het lijden.
HomePrevNext