Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Hoofdstromen-Boeddhisme

Voormelde inzichten van de historische Boeddha worden door alle boeddhis-
tische stromingen gedeeld. 
Ze vormen de kern van de drie traditionele hoofdstromen binnen het boeddhisme, 
te weten het Theravada-boeddhisme (het zuidelijk boeddhisme in landen als 
Thailand, Myanmar en Sri Lanka), het Mahayana-boeddhisme (daartoe behoren 
het Chian- en Zen-boeddhisme in landen als China, Japan en Zuid-Oost Azie), 
en het Vajrayana-boeddhisme (in Tibet, Nepal en Bhutan). 
Naast deze drie traditionele hoofdstromen begint zich thans in het westen ook 
een eigen Westers-boeddhisme te vormen. 

De drie traditionele hoofdstromen verschillen in hun houding ten opzichte van 
monniken en leken. 
Tijdens het leven van de Boeddha hadden mensen de keuze tussen toetreden 
tot de gemeenschap van monniken en nonnen (de sangha) of lekenvolgeling 
worden. 
Men moet zich die sangha's tijdens het leven van de Boeddha overigens niet 
voorstellen als kloostergemeenschappen. 
Aanvankelijk kozen de meeste leden van de sangha er voor het Pad in een-
zaamheid te volgen. 
Slechts gedurende de drie maanden van de regentijd leefde men gezamenlijk. 
Later zijn pas de kloosters ontstaan, waarin men permanent bleef wonen. 

Maar het belangrijkste verschil tussen de drie hoofdrichtingen betreft de vraag 
wat de Boeddha aan onderricht gegeven heeft. 
En die verschillen in opvatting over wat de Boeddha geleerd heeft hangen weer 
nauw samen met inhoudelijke opvattingen over de fundamentele aard van de 
werkelijkheid, de spanning tussen verlichting en compassie en de aard van de 
meditatiepraktijken. 

In het oosten wordt groot belang gehecht aan traditielijnen, de juiste over-
levering van mens op mens, van leraar op leerling. 
Aanvankelijk was sprake van een mondelinge overlevering. 
Pas later zijn de overleveringen op schrift gesteld. 
Talloze geschriften worden aan de Boeddha toegeschreven. 
Over de enorme hoeveelheid aan hem toegeschreven geschriften kan het 
volgende worden opgemerkt.



HomePrevNext