Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Het Huidige Moment, auteur Sam Harris
subtitel: Spiritualiteit zonder Religie


1. Spiritualiteit

- Elke ervaring is gevormd door je geest.
  d.w.z. de manier waarop we aandacht schenken aan het huidige moment,
  bepaalt voor een groot deel het karakter van onze ervaring en,
  daardoor, de kwaliteit van ons leven.

- Meditatie als spirituele oefening
  Spirit komt van het Latijn en is een vertaling van het Griekse pneuma, dat "adem" betekent.
  Spiritualien zijn vluchtige vloeistoffen en dranken.
  Volgens sommigen is het spirituele besmet met middeleeuws bijgeloof.
  Spirituele verschijnselen, begrippen en beoefenings-vormen worden in het boek besproken.

- De Psychologische voordelen van meditatie zijn uitvoerig gedocumenteerd.
  Diverse technieken veroorzaken langdurige veranderingen in aandacht, gevoel, coginitie
  en pijnperceptie, en die veranderingen gaan gepaard met structurele en functionele 
  veranderingen in het brein.

- Er is stompzinnigs en afstompends aan veel van onze gewoonlijke aandacht, terwijl we
  ons een weg naar het graf winkelen, roddelen, ruzie-en en piekeren.
  Onze genoegens zijn, naar hun aard, vluchtig.

- Zoek de stilte op, zonder iets anders te doen, niet spreken, niet lezen, niet schrijven,
  alleen maar je best doen om van moment tot moment de inhoud van je bewustzijn op te
  merken.

- Het Boeddhisme biedt een intelligente, emperische benadering om de menselijke geest
  te benaderen.
  In Christendom en Islam wordt de menselijke ziel beschouwd als zuiver gescheiden van
  de goddelijke werkelijkheid van God, dat zorgt voor angst, schaamte en ontzag
  in relatie tot de goddelijke autoriteit.
  Wie Christen wil worden moet eerst een dozijn onwaarschijnlijke dingen aannemen over
  het leven van Jezus en de oorsprong van de Bijbel.

- Het Boeddhisme beschikt over literatuur over de eigenschappen van de geest die binnen
  de westerse religie of de westerse wetenschap zijn gelijke niet kent.
  Onze geest en ons leven worden grotendeels gevormd door hoe we ze gebruiken. 
  De oosterse paden kun je bewandelen door simpel geinteresseerd te raken in de
  eigenschappen van je eigen geest.
  De lessen van het Boeddhisme kunnen het beste beschouwd worden als laboratorium-
  handboeken en logboeken van onderzoekers.

- De werkelijkheid van je leven is altijd nu en dit besef is bevrijdend, niets is belangrijker
  als je gelukkig wilt zijn.
  Dukkha wordt vertaald als "lijden", maar "onbevredigendheid" is een betere vertaling.
  Onze gehechtheid aan goed dingen in het leven en onze afkeer van de nare dingen
  zijn zo sterk dat we de werkelijkheden ontkennen, en dit leidt tot gevoelens van
  ontevredenheid.
  Afgeleidheid is de normale toestand van onze geest.

- Ben jij dolblij als je 's morgens wakker wordt?
  Hoe voel je je op je werk of als je in de spiegel kijkt?
  Hoe tevreden ben je over wat je in het leven hebt bereikt?
  Hoeveel tijd breng je met je gezin liefdevol en dankbaar door?
  Hoe vaak moet je je uiterste best doen om het samen goed te hebben?
  En dan is er nog de dood, negeren of ontkennen dat hij echt is?
  negeren en kiezen voor afleiding en materialisme of ontkennen en een religie geloven?
 
- Het doel dat het meest in de buurt komt:
  Een steeds gezondere geest krijgen- d.w.z. met je geest de goede kant op gaan.
  Wat we nodig hebben om gelukkiger te worden en de wereld te verbeteren, is niet nog
  meer vrome illusies, maar een helderder begrip van hoe de dingen in elkaar zitten.
  Meer dan de omstandigheden is het de geest die de kwaliteit van je leven bepaalt.


2. Het mysterie van het bewustzijn


3. Het raadsel van het zelf

- Des te  duidelijker wordt het dat ik niet meer dan een sprankje waarneem van alles wat 
  bestaat en gekend kan worden.
  Het is wel mogelijk om op te merken dat het bewustzijn - datgene in jou wat zich bewust
  is van je ervaring op dit moment - niet als een zelf voelt.

- Het illusoire zelf als bron van veel lijden en verwarring, is het gevoel dat er een innerlijk
  subject bestaat, achter onze ogen, dat onze gedachten denkt en onze ervaringen ervaart.
  Hoe kunnen we weten dat het conventionele zelfgevoel een illusie is?
  Wanneer we het aandachtig bekijken, verdwijnt het.
  Dat is intrigerend, net zoals het verdwijnen van elke illusie: je dacht dat er iets was,
  maar bij nadere beschouwing zie je dat dit niet het geval is.
  Dat wat nauwkeurig onderzoek niet overleeft, kan niet echt zijn.
 

4. Meditatie

- Een menselijke geest is een afdwalende geest, en een afdwalende geest is een 
  ongelukkige geest. 
- Mediale prefrontale cortex en mediale parie-etale cortex gaan o.a. over standaardmodus
  of rusttoestand.
- Stress vergroot het volume van de amygdalae, terwijl meditatie een verkleining vertoont
  en stress vermindert.
- Mindfullness verbetert het immuunsysteem, bloeddruk en cortisolniveau, afname van
  angst, depressiviteit, neuroticisme en emotionele reactiviteit.
  Mindfullness zorgt voor betere gedragsregulatie en veelbelovend bij behandeling van
  verslavingen en eetstoornissen en biedt een beter subjectief welzijn.
  Training in compassie-meditatie versterkt empathie en andere pro-sociale effecten.
- In brede zin biedt meditatie het vermogen om te stoppen met gebruikelijke manieren
  van lijden. Wie zou dat nu niet willen?
- Oefening in het herkennen van het non-duale bewustzijn wordt trekchod genoemd.
- Wanneer je in staat bent op natuurlijke wijze te rusten, slechts getuige te zijn van de
  totaliteit van de ervaring, en je gedachten gewoon te laten komen en gaan, kun je
  onderkennen dat het bewustzijn intrinsiek ongedeeld is.


5. Goeroes, de dood en andere puzzels

HomePrevNext