Boeddhisme
Index
De-Boeddha
Wat-de-Boeddha-leerde
De-Vier-Edele-Waarheden
De-keten-van-ontstaan
Karma
Verlichting-ontwaken
Hoofdstromen-Boeddhisme
De-geschriften
Modern-Boeddhisme
Summary
Religie
Kern-statements
De-monnik-en-zijn-Ferrari
Running-Buddha
Mediteren
Het-Huidige-Moment
Under-editor
Non-Dualiteit
Emotie
Vrede
Links
Chakra
Tantra
Yoga
Bardo
Devotie
Tonglen
Phowa
Rigpa

Emotie

Stapsgewijs het ontstaan van Emotie, Gemoedstoestand en Handelen
(zie de nummers in het onderstaande schema)

 1. Een waargenomen situatie wordt je bewust.
 2. De gedachte over de situatie wordt in jouw Silla, gelegen in jouw 1e Chakra, getoetst.
 3. Aan de hand van jouw conditioneringen (kalapa's) in jouw Comfort- of Angst-zone, hang 
     je een Groen of Rood of Blanco Label aan de situatie.
 4. Afhankelijk van het Label ontstaat er Emotionele energie met een positieve, negatieve
     of neutrale lading in jouw 2e Chakra.
 5. Jouw Ego interpreteert de Emotionele energie en transformeert die energie naar energie
     van jouw Gemoedstoestand en geeft daaraan een positieve, negatieve of neutrale lading
     in jouw 3e Chakra aan.
 6. De positieve of negatieve energie van jouw Gemoedstoestand, zet jou aan tot een actief
     handelen als doen en spreken.
 7. De positieve of negatieve energie van jouw Gemoedstoestand, kan jou vervolgens aan-
     zetten tot:
     - Bevestiging van je Normen en Waarden en Conditioneringen (1e Chakra).
     - Herhaald omhoog laten komen van de positieve of negatieve Emotie (2e Chakra).
     - Zelfbevestiging van jouw Ego en/of handelend volgens jouw Ego (3e Chakra).
     Conclusie:
     - Als je geen Conditioneringen (kalapa's) hebt, dan komt jouw Emotie niet.
     - Als er geen Ego is, dan heeft Emotie geen invloed op jouw Gemoedstoestand.
     - Geen Conditioneringen of geen Ego, dan is er geen handelen en geen Karma. - Stop geen energie (geen aandacht geven) in Kalapa's, dan verdwijnen ze.
 - Wees je bewust van je moralistische overtuigingen die in de weg kunnen zitten.
 - Stop met (ver)oordelen.
 - het 1e chakra is omgekeerd evenredig gelinkt met het 7e chakra,
   hoe meer conditioneringen (1e chakra) des te minder vertrouwen en overgave (7e chakra).
 - Merk op dat beperking van je eigen Silla plaats vindt door invloeden van buiten.
 - Merk op dat je over je grenzen kunt gaan en als dat goed gaat, jij je Comfort-zone kunt 
   vergroten.
 - Merk een veranderende ademhaling op als Comfort- of Angst-zone wordt aangesproken,
   of een positieve of negatieve emotie of gemoedstoestand of handeling of gedachte actief 
   wordt. Een standaard ademhaling heb je bij een neutrale lading van emotie en gelijkmoe-
   digheid en geen noodzaak tot handelen en denken.

 Als een verlichte Boeddha:   
 Geen conditioneringen (1e chakra) betekent blanco labels en geen emotie's maar
 gelijkmoedigheid en als er geen ego is, geen geladen gemoedstoestand.


Emotie's

Binnen het gehele aspect van de meditatie is de emotie, en de daaruit voortvloeiende 
gemoedstoestanden, het lastigste onderdeel om mee om te gaan.
De emotie dient geen enkel doel behalve het beschermen van de identificatie waarin
je op dat moment zit. Als je boos wordt omdat jou iets wordt aangedaan zit je reeds in de 
ik-identificatie, zodra je inziet dat er geen ik-identificatie is hoef je deze ook niet te 
beschermen en heeft de emotie geen doel meer.
We zijn heel erg geneigd om onszelf technieken aan te leren zodat we om kunnen gaan 
met onze emoties.
Leer om te gaan met je emoties, leer los te laten, tel eerst tot 10 voor je wat doet, denk 
aan positieve gedachtes, adem je emotie weg, zorg dat je geaard bent, probeer de 
positieve kant van het verhaal in te zien etc.
En zo zijn er talloze goedbedoelde one-liners die je niet gaan helpen. 

Situaties zijn zoals ze zijn, ongeacht hoe wij er vanuit onze identificatie ernaar kijken. 
Alleen door deze identificatie krijgt de situatie een lading en daarmee een conditionering 
waarop wij weer reageren. Zodoende lijkt de situatie niet neutraal, maar dat is deze wel. 
Elke situatie is per definitie neutraal. Dit kan je neutraal observeren en als je dat doet 
mediteer je in samsara, je observeert neutraal dat wat het is. Als je dat doet is de emotie 
niet meer nodig en zal ook de gemoedstoestand ophouden te bestaan. De gedachte en 
handeling welke altijd voortkomt vanuit de emotie ontstaan ook niet meer en er wordt 
een enorme rust en balans gecre-eerd in je hoofd en gehele lichaam. Ben je vanaf nu 
dan een emotieloze robot? Emotieloos wel, maar geen robot. De fijnste gemoedstoestand 
is gelijkmoedigheid en daar zal je dan continu in verkeren. Vergeet niet dat je vanuit deze 
gelijkmoedigheid enorm kunt genieten van vriendelijkheid, van een lach, van liefde of van 
vervoering. Dat je verdriet of teleurstelling kunt ervaren in collectieve zin, maar de zware 
gemoedstoestanden zoals haat, persoonlijk verdriet, afwijzing en jaloezie zullen 
verdwijnen omdat dit emoties -> gemoedstoestanden zijn die alleen tot doel hebben de 
identificatie te beschermen. Zonder identificatie vallen deze zware energieen weg.HomePrevNext